Didžiuojamės

Sumodeliavus srauto / skysčių transportavimo procesus parinkti siurbliai, patikslinti jų naudingumo koeficientai ir iš jų ištekančių srautų temperatūros.

Atliktas energetinio efektyvumo palyginimas tarp tradicinio šaldymo agento ir CO2 turinčio agento. Ieškomas ekologinis sprendimas šaldymo įrenginiui.

Sumodeliuotas šilumos siurblys. Padidintas energinis efektyvumas, parenkant geriausią šaldomąjį agentą iš kelių turimų.

Šilumokaitis

Siurblių parinkimas

Šaldymo įrenginys 

Šilumos siurblys vanduo-vanduo

Sumodeliuotas šilumokaitis siekiant apskaičiuoti šilumos perdavimo procesą.

Kompresoriaus ir aušintuvo parinkimas

Modeliuojant suslėgimo procesą parinktas kompresorius. Nustatytas adiabatinis naudingumo koeficientas, iš kompresoriaus ištekančių dujų temperatūra. Siekiant sumažinti ištekančių dujų temperatūrą parinktas aušintuvas, apskaičiuotas reikiamas vandens debitas.

Detanderio parinkimas

Modeliuojant dujų išsiplėtimo procesą parinktas detanderis. Nustatytas adiabatinis naudingumo koeficientas, iš detanderio ištekančių dujų tempetatūra. 

Vamzdynų projektavimas

Sumodeliavus skysčio transportavimą vamzdynu siekiant išsiaiškinti slėgio, temperatūros nuostolius.

Skysčio separatorius

Konversijos reaktorius

Šilumos siurblys

Etanolio gamyba

Distiliacijos kolona

Perskirtas srautas į du atskirus srautus, naudojantis pateiktu separatoriumi. Nustatyti ištekančių srautų debitai bei komponentinė sudėtis. Apskaičiuota kiek papildomai reikia suteikti energijos norint gauti reikiamam debitui.

Sukurtas konversijos reaktoriaus modelis. Taip pat apskaičiuotas reikalingas energijos srautas užtikrinti reakcijų produkto debitui.

Sumodeliuotas šilumos siurblys, kurio pagalba išgaunama 10 kW energijos ir palyginti su energija, reikalinga sistemos veikimui užtikrinti, kurį pateikta atskirai. 

Sumodeliuotas etanolio gamybos technologinį procesas, pašalinant iš produkto sunkiuosius alkoholius.

Pagal pateiktus kolonos parametrus sumodeliuota dvikomponenčio mišinio distiliacija esant lėkščių skaičiui. Atlikta analizė ir pateiktas reikamas flegmos skaičius, debitai ir energijos poreikiai.

Mes pasiruošę iššūkiams

Pasikalbėkite su mumis. Mes norime pritaikyti savo paslaugas pagal jūsų gamybinius poreikius, kad galėtume kartu pasiekti norimą rezultatą.

Powered with Zyro.com

Rekvizitai

MB Alchemijos laboratorija

įm. k. 305845617

el. p. alchemijos.laboratorija@gmail.com

mob. nr. +370 614 45 625